خرید شارژ ایرانسل
نوشته شده توسط : عباس نامدار

خريد شارژ  رايتلخريد شارژ همراه اولخريد شارژ ايرانسل 

خريد آنلاين شارژ همراه اول، ايرانسل، تاليا،رايتل

اين سايت با امكان خريد به صورت خريد آنلاين شارژ همراه اول , ايرانسل ، تاليا و رايتل كه به منظور تسهيل، تسريع و گسترش فرهنگ خريد شارژ از طريق اينترنت امكان خريد اينترنتي شارژ اپراتورهاي تلفن همراه را با رمز دوم كارت هاي بانك عضو شتاب براي شما فراهم مي سازد .

 اين سايت جهت فروش شارژ اينترنتي سيم كارت اعتباري همراه اول، ايرانسل، تاليا ، رايتل راه اندازي شده است.ازاين پس مي توانيد به راحتي از هر كجا ، هر مكان و در هر ساعت از شبانه روز سيم كارت خود را شارژ كنيد.

با استفاده از خدمات اين سايت ها مي توانيد شارژ سيم كارت اعتباري همراه اول، ايرانسل،تاليا و رايتل خود را با مبالغ اعتباري مختلف به قيمت تجاري خريداري كنيد. امكان خريد تعدادي نيز  وجود دارد.

شارژ اينترنتي همراه اول، ايرانسل، تاليا

لطفا جهت خريد شارژ بر روي عكس زير كليك نماييد..

 

خريد شارژ همراه تاليا خريد شارژ همراه ايرانسل خريد شارژ همراه تاليا


a. محصول چيست ؟
از آنـجـا كـه مرد و زن با زندگى زناشويى ، وارد مرحله جديدى مى شوند و تا پايان عمر در غـم و شـادى يـكـديـگـر شـريـك خرید شارژ ایرانسل خـواهـنـد بـود، بـايـد بـراى انـتـخـاب هـمـسـر اهـمـيـّت زيـادى قائل باشند.
عـدالت خـواهـى و مـسـاوات طـلبـى در انـسـان ريـشـه فـطـرى و درونـى دارد. خـداوند توجه به عـدل را در درون هـر انـسـانى به وديعت گذارده است ، تا از اين طريق ، موجبات خير و سعادت خرید شارژ ایرانسل او تاءمين گردد.
(... وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ)(25)
با بازنگری مجدد شرايط، مسأله مجدداً به عنوان فشار رقابت و نه کاهش هزينه تعريف می شود. دقت شود که در اين جا، کاهش هزينه شرطی برای حل مسأله نيست، بلکه تنها يک راه حل پيشنهادی برای مسأله است و چه بسا اين بهترين راه حل نباشد؛ زيرا که کاهش هزينه بدون توجه به خواسته های مشتری می تواند اثر معکوس داشته باشد. جستجوی راه حل هايی که منجر به بهبود رقابت می شوند، دست گروه را برای مطالعات بازتر می کند. به عنوان مثال، بهبود مدل، کاهش زمان ساخت، افزايش کارايی و . . . می توانند راه حل هايی در جهت افزايش توان رقابتی باشند.
انـسـان غـيـر عـفـيـف ، هـمـواره نـگـرانـى و بـى اعـتـمـادى هـمـسـرش را بـه دنبال دارد و اين خود،موجب ناراحتيها و خرید شارژ ایرانسل مشكلات فراوان روحى و گسترش اختلافات خانوادگى مى شود.
(لا تُؤَدِّى الْمَرْئَةُ حَقَّ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِها)(220)
مـقـصـود از اطـاعـت از شـوهر، فرمانبردارى در امور حقوقى و اخلاقى خانواده است ، نه امورى كه مـخـالف دسـتورات دينى باشد. اگر شوهر برخلاف حكم خدا، دستورى دهد، وظيفه زن تخلّف و يا به صورتى فرار از آن است .
عفاف ، جهادى پيگير با نفس امّاره است و خرید شارژ ایرانسل انسان را در رديف مجاهدان شهيد و فرشتگان الهى قرار مى دهد. حضرت على (ع ) فرمود:
تعريف کارکرد يا وظيفه منجر خرید شارژ ایرانسل به شناختن وظايف در يک پروژه می شود. در اين قسمت به دو سؤال پاسخ داده می شود :
در اين قسمت که اساسی ترين مرحله است، ابتدا کليه کارکردهای سيستم مشخص و به طرز مناسب با روش فعل ـ اسم بيان می شود. سپس رابطه بين کارکردها به صورت سلسله مراتبی مبتنی بر علت و معلول به صورت يک نمودار (FAST) مشخص می شود. گسترش اين نمودار بر مبنای پرسش های Why , How , When است. به اين صورت که پس از مشخص شدن هدف سيستم آن را با سؤال « چگونه انجام می شود؟» مورد سؤال قرار می دهيم، جواب سؤال را از بين کارکردهای مشخص شده انتخاب می کنيم و در سمت راست قرار می دهيم، جواب اين سؤال در اصل همان کارکرد اصلی است. برای تکميل نمودار، کارکرد اصلی را مورد سؤال و جواب را در سمت راست آن قرار می دهيم، برای اطمينان از درستی جوابها می توانيم آنها را با سؤال « چرا انجام می شود؟» مورد سؤال قرار می دهيم، جواب اين سؤال بايد کارکرد واقع در سمت چپ باشد. در حقيقت جواب سؤال « چرا » ، هدف آن کارکرد را مشخص می کند.
دخترم ! پسر عمويت على (ع ) از تو خواستگارى نموده است ، پاسخ تو چيست ؟
بـدرسـتـى كه مثل زن مانند استخوان كجى است اگر بخواهى راستش كنى ، آن را خواهى شكست و اگر آن را به حال خود بگذارى از آن بهره مند خواهى شد، (پس ) با اخلاق همسرت صبر و مدارا كن .
1. تحليل خرید شارژ ایرانسل کارکرد: برای تعيين علت وجودی يک محصول و اجزای آن و تعيين شاخص ارزش.
او با خانواده اش (قدرى ) بد رفتار بود.
(مَنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ، صَبا)(249)
(اِعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلادِكُمْ خرید شارژ ایرانسل كَما تُحِبُّونَ اَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِى البِرِّ وَاللُّطْفِ)(257)
(اِنَّهُ كانَ فى خُلْقِهِ مَعَ اَهْلِهِ سُوءً)(146)
در قسمت بعد، نظرات مشابه و مربوط به يک کارکرد در دسته های جداگانه طبقه بندی می شوند و هر گروه به طور جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد. در اين قسمت بايد مشخص شود راه حل پيشنهاد شده چه مزايا و معايبی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری دارد. در هر گروه، پيشنهادها به اين روش تقسيم بندی می شوند. اين گونه تقسيم بندی پيشنهادها ( گروهی و انفرادی ) به خوبی مشخص می کند که کدام پيشنهاد خرید شارژ ایرانسل پتانسيل بيش تری برای توسعه دارد .
امام سجّاد(ع ) در تبيين اين وظيفه دينى پدر خرید شارژ ایرانسل فرمود:
برخى از وظايف اختصاصى مرد نسبت به همسر و فرزندانش عبارت است از:
صـفت پسنديده غيرت ، عاملى است كه انسان را از ارتكاب فساد و تباهى حفظ كرده ، موجب پاكى او مـى گـردد. اين امر نشانگر رابطه مستقيم صفت غيرت و مردانگى با پاكدامنى انسان است ؛ از ايـن رو، هر كس به قدر بهره مندى از مردانگى ، از پاكدامنى نيز برخوردار خواهد بود. امير مؤ منان (ع ) فرمود:
حال با توجه به توضيحات فوق افزايش ارزش محصول در ديد مشتری (به عنوان هدف اصلی مهندسی ارزش) به دو طريق انجام پذير است که خرید شارژ ایرانسل بند الف، عمدتاً موضوع مهندسی ارزش و بند ب، موضوع تجزيه و تحليل ارزش است.
(اَلْعادَةُ طَبْعٌ ثانٍ)(148)
پدر و مادر بايد در محيط خانواده بگونه اى با كودك رفتار كنند كه ضمن حفظ شخصيت كودك ، احـتـرام بـه او را در عـمـل اظـهـار كـنـنـد. از اين رو، لازم است به روشهاى احترام به كودك توجّه كامل داشته باشند. اينك توجه شما را به چند روش جلب مى كنيم :
زن و خرید شارژ ایرانسل شـوهـر بـايـد بـراى دسـتـيـابـى بـه ارزشـهـا و اهـداف تـشـكـيل خانواده ، رفتارى محترمانه نسبت به يكديگر داشته ، تكاليف و حقوق همديگر را رعايت كنند و مقام و منزلت ، موقعيت خانوادگى ، شخصيّت اجتماعى و وضعيت كارى يكديگر را بخوبى درك نمايند.
هـر زنـى كـه يـك بـار بـه شـوهـرش آب دهـد، از عـبـادت يـك سـال كـه روزش بـه روزه و شـبـش بـه نـمـاز بـگـذرد، بـرايـش ‍ بـهـتـر اسـت و خـداونـد در مـقـابـل هـر آب دادن بـه خرید شارژ ایرانسل شـوهـر، شـهـرى در بـهـشـت بـرايـش مـى سـازد و شـصـت جـرمـش را مـى بخشد.(202)
همچنين فرمود:
درباره رفتار پيامبر گرامى اسلام (ص ) با زنان گفته شده است :
جـفـت آفـريـنـى زن و مـرد، از اهـدافِ بـلنـدِ آفـريـنـش و زمـيـنـه رشـد و كمال آنهاست ، چه اينكه ، هر يك از زن و مرد، به تنهايى ناقص بوده و به ديگرى نيازمند است و هـمـيـن نـقـص و احـتـيـاج است كه آنها را به سوى هم جذب مى كند و با رسيدن به يكديگر به آرامش و سكون دست مى يابند.
(اِنَّما مَثَلُ الْمَرْاءَةِ الصّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرابِ الاَْعْصَمِ الَّذى لا يَكادُ يُقْدَرُ خرید شارژ ایرانسل عَلَيْهِ)(46)
ب ـ بى توجّهى به نقش همسر:
ک : زيرا رقبای ما قيمت خود را خرید شارژ ایرانسل کاهش داده اند و اين، کاهش سود ما را به دنبال دارد.
ب ) کاهش قيمت خرید شارژ ایرانسل با حفظ مطلوبيت قبلی.
21 ـ روان شناسى رشد، على اكبر شعارى نژاد، انتشارات اطلاعات ، تهران (1372).
از آنـجـا كـه نوزاد از اولين لحظات حيات ، از محيط و اطرافيان خويش تاءثير مى پذيرد و اين ارتـبـاط، بـيـشـتـر از طـريـق صـداهايى است كه به گوش او مى رسد، بهتر است از همان ابتدا گـوش او را بـا نـغـمـه هـاى روحـانـى و الهـى آشـنـا كـرد. بـديـن جـهـت مـسـتـحـب اسـت بـعـد از غسل ولادت ، در گوش راست نوزاد، اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود.(274)
1. استخراج هزينه ها : در تعيين هزينه ها، بايد دو نوع هزينة واقعی (سخت) نظير هزينة مواد اوليه و هزينه های ذهنی (نرم) مانند سختی کار را در نظر گرفت.
حضرت فاطمه (س خرید شارژ ایرانسل ) به پدر احترام كرده ، مى گويد: نظر شما چيست ؟
عوامل پيدايش روحيه مسؤ وليت پذيرى
امام خرید شارژ ایرانسل رضا(ع ) نيز مى فرمايد:
اگـر كسانى كه بدون همسر از دنيا رفتند، بار ديگر به دنيا باز گردند، حتماً ازدواج خواهند كرد.
ب ـ خرید شارژ ایرانسل 2) تحليل کارکرد :
1 ـ استعداد دينى
ب ـ افشاى سلام خرید شارژ ایرانسل
الف ـ بـرتـرى عـبـادت هـمـسـرداران : در بـعـضـى از روايـات ارزش و بـرتـرى اعـمـال و عبادات همسرداران بيان شده و در مقابل ، كارهاى افراد مجرّد كم ارزش تلقّى شده است . امام صادق (ع ) فرمود:
امير مؤ خرید شارژ ایرانسل منان على (ع ) فرمود:
حضرت رضا(ع ) فرمود: خرید شارژ ایرانسل
حيا از ارتكاب كار زشت جلوگيرى خرید شارژ ایرانسل مى كند.
و نيز فرمود:
2 ـ نهج البلاغه (فيض الاسلام ).
(ثَمَرَةُ الْعُجْبِ الْبَغْضاءُ)(199) خرید شارژ ایرانسل
(وَ مَنْ تَلِنْ حاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةُ)(152)
(اَلْغـُلامُ يـَلْعـَبُ سـَبْعَ سِنينَ وَ يَتَعَلَّمُ الْكِتابَ سَبْعَ سِنينَ وَ يَتَعَلَّمُ الْحَلالَ وَالْحَرامَ سَبْعَ سِنينَ)(287)
2. تعاريف و مفاهيم خرید شارژ ایرانسل پايه :
انس بن مالك مى خرید شارژ ایرانسل گويد:
د ـ نام زشت نهادن
بـراى بـرخـوردارى از خـانـواده بـهـنـجـار، نـيـاز بـه سـازش ، تـوافـق و هـمـكـارى مـتـقـابـل در خـانـواده اسـت . در زنـدگـى خـانـوادگـى هـيـچ يـك از زن و مـرد نـبـايـد خـود را مـسـتـقـل از خرید شارژ ایرانسل ديـگرى بداند. هر دو به يكديگر نيازمندند و بايد نيازهاى مختلف همديگر را تاءمين كنند.
پـدران و مـادرانـى كـه در خـانواده با فرزندان ، مهربانند و ميدان را براى فعاليتهاى فطرى آنـهـابـاز مـى گـذارنـد و آنـان را در كـارهـاى كـودكـانـه خـود تمسخر و تحقير نمى كنند، [چنين كـودكـانـى ] خـيـلى زود بـه رشـد مـعـنـوى و شـخـصـيـت روانـى نـائل مى شوند. برعكس ، پدران و مادران مستبدى كه در خانواده به خشونت رفتار مى كنند و با كـارهـا و سخنان ناپسند خود محيط وحشت و ترس به وجود مى آورند، استعدادهاى درونى كودكان را، از رشد طبيعى خود باز مى دارند و اين كودكان به علت ضعفى كه همواره در خود احساس مى كنند، بى شخصيت و زبون بار مى آيند.(244)
بـه خـانـواده خـدمـت نـمـى كـنـد، خرید شارژ ایرانسل مـگـر صـدّيق يا شهيد يا مردى كه خداوند خير دنيا و آخرت او را بخواهد.
(لا عِلْمَ خرید شارژ ایرانسل كَالتَّفَكُّرِ)(285)
2 ـ اعطاى آزادى به ميزان لياقت و ظرفيت كودك باشد.
3 خرید شارژ ایرانسل ـ صحيفه سجّاديه .
بـنـابـرايـن ، بـهتر است شوهر، آغازگر ابراز محبّت و تداوم بخش آن باشد. در اين صورت ، علاقه زن نسبت به او شدّت يافته ، او نيز درصدد ابراز محبت برمى آيد.
هفت خرید شارژ ایرانسل دوزخ هست جنت پيش من
فرآيند سيستماتيکی را که برای اجرای مهندسی ارزش بر روی يک پروژه اجرا می شود، خرید شارژ ایرانسل طرح شغل می گويند. اساساً فرآيند مهندسی ارزش در سه مرحلة اصلی سازماندهی می شود:
تمامی مديران خواهان سازمانی پويا و انعطاف پذير هستند تا بتوانند در نوآوری چنان پيشرفته باشند که کالا يا خدماتشان همواره بهترين کيفيت و تازگی را داشته باشد. شرکتهای امروزی توسط سه نيروی مشتريان، رقبا و دگرگونی ها به مسيری غيرقابل پيش بينی هدايت می شوند. امروزه مشتريانی هستند که خواسته های خود را به شرکتها تحميل می کنند و همواره به دنبال کيفيت بالاتر هستند و لذا در جريان رقابت، شرکتی که کيفيت بالاتر و خدمات بيشتری را در ازای هزينة کمتر ارائه کند، می تواند رقيبان خود را از صحنه خارج نمايد. سومين نيروی کارساز، دگرگونی هايی است که بر شرکت ها اعمال می شود.
خروجی اين مرحله، راه حل پيشنهادی نهايی خرید شارژ ایرانسل برای کارکردهای نامناسب می باشد.
در تـورات نـوشته است : از كسى كه به تو احسان كرد سپاسگزارى كن و به كسى كه از تو سپاسگزارى كرد احسان كن ، زيرا نعمتها با سپاسگزارى پايدارند و با ناسپاسى ناپايدار.
(اَلْعَفْوُ مِنْ غَيْرِ عِتابٍ)(93)
(اِذا سـَمَّيـْتـُمُ الْوَلَدَ فـَاَكـْرِمـُوا لَهُ وَ اَوْسـَعـُوا لَهُ فـِى الَْمـجـْلِسِ وَ لا تـُقـَبِّحـُوا خرید شارژ ایرانسل لَهـُ وَجْهاً)(239)
(إِذا واعَدَ اَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ خرید شارژ ایرانسل فَلْيُنْجِزْ)(256)
همچنين مسلمانان را از ترك دنيا و فرار از زن گرفتن باز داشته ، زنانى را كه از شوهركردن امتناع مى ورزند، مورد مذمّت و نكوهش قرار داده است .(23)
ايـن سـنـّت حسنه اى است كه خرید شارژ ایرانسل پيامبر(ص ) به آن عمل كرده است . ابو رافع مى گويد: پيامبر را ديدم كه در گوش حسن (ع ) بعد از تولّدش اذان گفت .(275)
# از بين رفتن زمينه اختلافات
فـاطـمـه (س ) در خـانـه عـلى (ع ) كـارهـاى داخـل مـنـزل خرید شارژ ایرانسل [از قبيل ] خمير كردن ، نظافت و شستشو را به عهده داشت و على (ع ) كارهاى بيرون خانه مانند تهيّه هيزم و مواد خوراكى را انجام مى داد.(223)
ولى خدا به آن شكل كه انبياء عموما ( 1 ) بيان كرده اند , آن خدايى كه قرآن به بشر معرفى مى كند جاذبه دارد , جميل است , زيباست , شايسته است كه محبوب و مطلوب بشر قرار بگيرد , بلكه تنها چيزى كه شايسته است به تمام معنا مطلوب و محبوب بشر قرار بگيرد اوست . به گونه اى خدا را به انسان مى شناسانند كه در انسان نوعى اشتعال ايجاد مى شود يعنى انسان برافروخته مى شود , در او عشق و حركت به سوى آن خدا به وجود مىآيد , شب زنده دارى ها به وجود مىآورد , تشنگى در روزها به وجود مىآورد كه براى اين خدا تشنگيها مى كشد , گرسنگيها مى كشد , شب زنده دارى ها پيدا مى كند , ( & تجاهدون فى سبيل الله باموالكم و انفسكم) & ( 2 ) مى شود , جان در راه اين خدا فدا مى كند , مال در راه اين خدا فدا مى كند . اصلا ارسطو قادر نيست كه خدا را به اين شكل به بشر بشناساند . مى گويد علة العلل . همه علتهاى دنيا در يك نقطه متمركز مى شود . بسيار خوب در يك نقطه متمركز خرید شارژ ایرانسل بشود , آخرش چى ؟ اما آن خدايى كه ما در قرآن مى بينيم , غير از اينكه علة العلل است يا به تعبير قرآن ( & الاول) & است , اول مطلق است , همه چيز از آنجا پيدا شده , عمده مطلب آن ( الاخر) بودنش است يعنى آن كه باز به تعبير قرآن همه اشياء طبعا به سوى او بازگشت مى كنند و به سوى او مى روند و نهايت همه چيز به سوى اوست . ايندو از زمين تا آسمان فرق مى كنند . اينجور خدا را توصيف كردن يعنى خدا را در روبروى خلقت قرار دادن , نه تنها در پشت سر خلقت . عله العلل , خدا را در پشت سر خلقت قرار مى دهد يعنى اين خلقتى كه دارد همين طور حركت مى كند , در آن عقب يك علت نهايى بوده است كه اين دستگاه را به وجود آورده . اما قرآن اصلا به اين مطلب قناعت نمى كند , همين طور كه مى خواهد بگويد در پشت سرت يك قدرت اساسى است كه تو را و همه عالم را به وجود آورده است , عمده اين است كه مى گويد اين جلوى روى تو كه به آن سو دارى مى روى باز به سوى او دارى مى روى , از او آمده اى و به سوى او مى روى , و بالاتر اينكه قرآن مخصوصا اصرار دارد كه بگويد همه چيز به سوى او مى رود : ( & ا فغير دين الله يبغون و له اسلم من فى السموات و الارض) & ( 3 ) چه مى گويند اينها ؟ ! اينها غير از دين خدا چيز ديگرى را مى خواهند و حال آنكه هر چه هست و هر كه هست , بالا و پايين , تسليم راه اوست ؟ ( & ان كل من فى السموات و الارض الا اتى الرحمن عبدا) & ( 4 ) اى بشر تو از عبوديت او مى خواهى سرپيچى كنى و حال آنكه هر كه هست و هر چه هست عبد و بنده و مطيع او هستند و هر كارى كه مى كنند فرمان او را مى برند ؟ اين خورشيد مسخر اوست و اين ماه مسخر اوست و اين ستارگان همه مسخر او هستند و همه چيز مسخر اوست .
هـرگـاه در مـحيط خانواده و يا اجتماع ، پدر و مادر و مربّيان تربيتى و افراد جامعه ، نسبت به كـودكـان تـبـعـيض روا دارند و در محبت و نوازش ، و يا ارائه خدمات و... عدالت را مراعات نكنند، تخم بدبينى در دل كودك كاشته مى شود و با احساس محروميت از امكانات و مزاياى مربوط به خـود، بـه پدر و مادر و ديگر سرپرستان امور بدگمان شده ، سر از نافرمانى و طغيان درمى آورد و براى جبران كمبودهاى ناشى از بى عدالتى ، سراغ پناهگاه ديگرى مى گردد، گر چه نامطمئن باشد.
كوشش و تلاش آدمى براى انتخاب همسر همراه با ملاك و معيارهاى درست و اساسى ، نقش ارزنده اى در زندگى زناشويى داشته ، موجب خوشبختى و سعادت خانواده خواهد بود.
سـعـادتِ زنـدگـى زنـاشـويـى ، بـراسـاس كـمـك و تـعـاون زن و مـرد شـكـل مـى گـيـرد؛ ريـشـه بـسـيارى از درگيريها، اختلافات ، جداييها و از هم پاشيدگى بنيان خـانـواده در عـدم درك هـمـسـر نـهـفـته است . هرگاه همسران همديگر را درك كنند و بدين گونه از مـشـكـلات و گـرفـتـاريـهاى يكديگر با خبر باشند و در صدد رفع آن برآيند، كانون خانواده گرم و با صفا خواهد بود.
26 ـ عروة خرید شارژ ایرانسل الوثقى ، سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى .
سه چيز موجب محبّت مى شود: نيك خلقى ، نيك رفتارى و تواضع .
انـتـخاب شوهر براى زنان نيز بسى سخت و مشكل است . زن بايد بداند كه تن به ازدواج دادن براى مدت كوتاهِ يك سال و دو سال نيست ، بلكه عمرى بايد با شوهر زندگى كند و اگر در انـتـخـاب فـردى كـه مـى خـواهـد پـدر فرزندان آينده اش باشد، دقت كافى نكند و در اين امر از عـقـل ، بـيـش از احـسـاس و عـاطـفـه كـمـك نـگـيـرد و بـا بزرگترها بويژه پدر و مادرش ‍ مشورت نكند(47) و نظر آنان را در امر ازدواج دخالت ندهد، چه بسا دچار مشكلات و ناهنجاريهاى سـخـت شـده ، بـنـاى زنـاشويى او لرزان گردد و براى نجات از شعله هاى آتش كينه و اختلاف دست به طلاق و جدايى دراز كند و آنگاه با جريحه دار شدن احساسات و عواطف ، تا پايان عمر احساس سرافكندگى و شرمسارى خواهد كرد.
(اِنَّمـَا الْمـَرْاءَةُ قِلادَةٌ فَانْظُرْ ما تَتَقَلَّدُ، وَ لَيْسَ لِلْمَرْاءَةِ خَطَرٌ، لا لِصالِحَتِهِنَّ وَ لا لِطالِحَتِهِنَّ. فَاَمّا صالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ

:: برچسب‌ها: خرید شارژ ایرانسل , خريد شارژ همراه اول , خرید شارژ ایرانسل بانک ملی , شارژ ایرانسل , شارژ اينترنتي , خرید شارژ همراه اول بانک ملی , خريد شارژ , خرید شارژ ایرانسل بانک تجارت , خرید شارژ همراه اول بانک تجارت , شارژ همراه اول , خرید شارژ ایرانسل بانک ملت , خرید شارژ بانک ملی , خرید شارژ , کارت شارژ , خرید شارژ مستقیم , خريد شارژ همراه اول بانک سامان , خرید شارژ ایرانسل بانک سامان , خريد شارژ همراه اول پاسارگاد , خرید شارژ ایرانسل بانک پاسارگاد , خريد شارژ همراه اول پارسیان , خرید شارژ ایرانسل بانک پارسیان ,
:: بازدید از این مطلب : 943
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 فروردين 1392 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست